جشنواره علامه حلی
مهلت ارسال مقالات تا 10 آبان ماه تمدید شد

اولین نشست مسئولین پژوهش خواهران وبرادران حوزه با موضوع جشنواره استانی علامه حلی ره در مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان اصفهان برگزار گردید.

ادامه مطلب: نشست مسئولین پژوهش خواهران...

اولین نشست مسئولین پژوهش خواهران وبرادران حوزه با موضوع جشنواره علامه حلی ره استان اصفهان برگزار می گردد.

ادامه مطلب: برگزاری نشست مسئولین پژوهش...

اولین جلسه شورای سیاست گذاری برگزار گردید.

ادامه مطلب: جلسه شورای سیاست گذاری

بنا به معرفی و پیشنهاد شورای سیاست گذاری جشنواره استان اصفهان جناب حجت الاسلام ابوذر دهقانی مدیسه به عنوان دبیر چهارمین جشنواره علامه حلی (ره) استان اصفهان منصوب گردید.

ادامه مطلب: دبیر چهارمین جشنواره علامه حلی...